Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska 300 hp vid Högskolan Väst

Programkod: HV-92300

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 14.82 0.45 3.50
Urval 2 11.60 13.07 0.10 3.50
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska 300 hp vid Högskolan Väst antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 14.82 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 99 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska 300 hp vid Högskolan Väst varav 17 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan