Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap 300-330 hp vid Högskolan Väst

Programkod: HV-98638

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 12.63 0.75 0.00
Urval 2 12.00 12.63
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap 300-330 hp vid Högskolan Väst antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, 12.63 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 61 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap 300-330 hp vid Högskolan Väst varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan