Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska vid Högskolan Väst

Programkod: HV-97894

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.58 15.94 0.45 3.00
Urval 2 12.50 10.11 0.35 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska vid Högskolan Väst antagningspoängen 12.58 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 99 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska vid Högskolan Väst varav 5 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 7 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.82 16.30 0.85 0.00
Urval 2 14.39 16.30 0.30 3.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska vid Högskolan Väst antagningspoängen 15.82 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 101 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska vid Högskolan Väst varav 12 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan