Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, 300-330 hp vid Högskolan Väst

Programkod: HV-95173

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.60 15.54 0.30 0.00
Urval 2 11.00 15.54 0.25 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, 300-330 hp vid Högskolan Väst antagningspoängen 11.60 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 63 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, 300-330 hp vid Högskolan Väst varav 8 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 2 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan