Antagningspoäng för Digitala medier vid Högskolan Väst

Programkod: HV-92833

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 17.80 0.55 0.00 3.50
Urval 2 15.90 14.76 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Digitala medier vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

355

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2020 sökte 355 personer till Digitala medier vid Högskolan Väst varav 60 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 9 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 13 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.18 16.25 0.70 0.00 0.00
Urval 2 14.74 15.45 0.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Digitala medier vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.18 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

338

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2019 sökte 338 personer till Digitala medier vid Högskolan Väst varav 59 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 14 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 12 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.32 17.00 0.75 0.00 4.00
Urval 2 15.70 16.00 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Digitala medier vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.32 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

380

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2018 sökte 380 personer till Digitala medier vid Högskolan Väst varav 65 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 13 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 16 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.92 0.75 0.00
Urval 2 14.50 14.80 0.55
För höstterminen år 2017 hade Digitala medier vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

435

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2017 sökte 435 personer till Digitala medier vid Högskolan Väst varav 62 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 17 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 19 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.48 0.70 0.00
Urval 2 15.60 15.79 0.50
För höstterminen år 2016 hade Digitala medier vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

467

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 467 personer till Digitala medier vid Högskolan Väst varav 57 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 16 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 16.73 0.95 3.50
Urval 2 16.90 15.27 0.85 3.00
För höstterminen år 2015 hade Digitala medier vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 16.73 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 517 personer till Digitala medier vid Högskolan Väst varav 79 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 16 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 16.95 0.80 0.00
Urval 2 16.35 15.13 0.70
För höstterminen år 2014 hade Digitala medier vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

584

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 584 personer till Digitala medier vid Högskolan Väst varav 107 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 22 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan