Antagningspoäng för Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst

Programkod: HV-96017

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 16.76 0.70 0.00 4.00
Urval 2 16.18 16.06 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 16.76 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

715

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 715 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst varav 132 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 34 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 38 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.77 15.35 0.70 0.00 3.00
Urval 2 15.42 14.95 0.40 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.77 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

677

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 677 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst varav 81 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 50 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 50 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.61 16.34 0.75 0.00 0.00
Urval 2 15.26 15.58 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.61 i urvalsgrupp BI, 16.34 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

864

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

130

Under HT2018 sökte 864 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst varav 104 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 56 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 61 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 16.17 0.85 3.50
Urval 2 15.60 15.69 0.75
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

914

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

105

Under HT2017 sökte 914 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst varav 122 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 46 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 47 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.79 16.90 0.95 3.50
Urval 2 16.80 16.01 0.90 3.50
För höstterminen år 2016 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.79 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1096

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 1096 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst varav 132 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 39 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 46 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.40 1.00 3.50
Urval 2 17.70 17.84 0.95 3.50
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1361

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 1361 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst varav 156 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 36 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 45 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.31 17.94 0.95 0.00
Urval 2 17.70 17.60 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.31 i urvalsgrupp BI, 17.94 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1272

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 1272 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst varav 166 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 27 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 28 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan