Antagningspoäng för Elektroingenjör, elkraft vid Högskolan Väst

Programkod: HV-96248

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.67 13.36 0.35 99.99 0.00
Urval 2 17.55 13.36 0.35 99.99
Höstterminen år 2016 hade Elektroingenjör, elkraft vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.67 i urvalsgrupp BI, 13.36 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

29

Under HT2016 sökte 144 personer till Elektroingenjör, elkraft vid Högskolan Väst varav 30 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 33 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 25 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 12.70 0.90 99.99
Urval 2 19.40 12.70 0.95 99.99
Höstterminen år 2015 hade Elektroingenjör, elkraft vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 12.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 164 personer till Elektroingenjör, elkraft vid Högskolan Väst varav 22 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 25 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.45 0.60
Urval 2 12.55 11.20 0.45 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Elektroingenjör, elkraft på Högskolan Väst 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under HT2014 sökte 143 personer till Elektroingenjör, elkraft vid Högskolan Väst varav 37 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 39 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 40 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan