Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet vid Högskolan Väst

Programkod: HV-90436

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.51 13.30 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.51 i urvalsgrupp BI, 13.30 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

461

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2018 sökte 461 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan Väst varav 136 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 6 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 3 var män och 107 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.85 15.00 0.20 3.00
Urval 2 13.64 3.00
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.85 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

548

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2017 sökte 548 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan Väst varav 164 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 3 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 4 var män och 106 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 15.10 0.50 2.50
Urval 2 12.95 13.98 0.30 3.50
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

675

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

115

Under HT2016 sökte 675 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan Väst varav 169 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 9 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 10 var män och 105 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.02 0.60 3.50
Urval 2 13.80 14.11 0.50 3.50
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.02 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

775

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

105

Under HT2015 sökte 775 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan Väst varav 189 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 11 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 8 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.84 16.26 0.55 3.00
Urval 2 14.90 14.47 0.50 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 15.84 i urvalsgrupp BI, 16.26 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

776

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 776 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan Väst varav 213 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 5 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 4 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan