Antagningspoäng för Industriell ekonomi vid Högskolan Väst

Programkod: HV-93567

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 13.33 0.60 0.00
Urval 2 12.90 13.33 0.60 99.99
För höstterminen år 2016 hade Industriell ekonomi vid Högskolan Väst antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 13.33 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

291

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 291 personer till Industriell ekonomi vid Högskolan Väst varav 28 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 31 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 22 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 14.91 0.55 0.00
Urval 2 13.78 14.91 0.55 99.99
För höstterminen år 2015 hade Industriell ekonomi vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 14.91 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

292

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 292 personer till Industriell ekonomi vid Högskolan Väst varav 20 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 31 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 31 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 17.08 0.90 0.00
Urval 2 16.75 16.00 0.85
För höstterminen år 2014 hade Industriell ekonomi vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

466

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 466 personer till Industriell ekonomi vid Högskolan Väst varav 42 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 26 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 25 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan