Antagningspoäng för Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst

Programkod: HV-93441

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.29 14.54 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.29 i urvalsgrupp BI, 14.54 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 195 personer till Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst varav 37 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 27 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 29 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 14.90 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 198 personer till Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst varav 52 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 29 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 27 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.40 15.19 0.20 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst antagningspoängen 11.40 i urvalsgrupp BI, 15.19 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 244 personer till Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst varav 47 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 32 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 16.97 0.60 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 267 personer till Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst varav 47 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 28 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 34 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.24 0.85 3.00
Urval 2 15.10 16.25 0.75 3.00
För höstterminen år 2016 hade Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.24 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 308 personer till Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst varav 55 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.23 15.37 0.80 4.00
Urval 2 16.92 15.19 0.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.23 i urvalsgrupp BI, 15.37 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

405

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 405 personer till Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst varav 74 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 21 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.21 17.90 0.70 4.00
Urval 2 15.40 15.08 0.60 4.00
För höstterminen år 2014 hade Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.21 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

351

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 351 personer till Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE vid Högskolan Väst varav 72 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 27 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan