Antagningspoäng för Lantmätarprogrammet - samhällsbyggnad och samhällsplanering vid Högskolan Väst

Programkod: HV-92060

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.34 17.71 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Lantmätarprogrammet - samhällsbyggnad och samhällsplanering vid Högskolan Väst antagningspoängen 15.34 i urvalsgrupp BI, 17.71 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 156 personer till Lantmätarprogrammet - samhällsbyggnad och samhällsplanering vid Högskolan Väst varav 41 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 16 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan