Antagningspoäng för Lantmäteriingenjör vid Högskolan Väst

Programkod: HV-98677

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.77 14.44 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Lantmäteriingenjör vid Högskolan Väst antagningspoängen 12.77 i urvalsgrupp BI, 14.44 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

68

Under HT2018 sökte 194 personer till Lantmäteriingenjör vid Högskolan Väst varav 67 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 38 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 39 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.75 14.55 0.65 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Lantmäteriingenjör vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.75 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

67

Under HT2017 sökte 238 personer till Lantmäteriingenjör vid Högskolan Väst varav 63 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 41 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 40 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.51 16.70 0.75 3.00
Urval 2 12.04 13.76 0.55 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Lantmäteriingenjör vid Högskolan Väst antagningspoängen 14.51 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 261 personer till Lantmäteriingenjör vid Högskolan Väst varav 69 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 31 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 28 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 15.80 0.90 2.00
Urval 2 15.70 13.89 0.50 2.00
För höstterminen år 2015 hade Lantmäteriingenjör vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

271

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 271 personer till Lantmäteriingenjör vid Högskolan Väst varav 78 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 33 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 34 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 16.99 1.00 4.00
Urval 2 15.45 16.67 0.95 4.00
För höstterminen år 2014 hade Lantmäteriingenjör vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 16.99 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

316

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 316 personer till Lantmäteriingenjör vid Högskolan Väst varav 92 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 31 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 28 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan