Antagningspoäng för Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion vid Högskolan Väst

Programkod: HV-96692

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 0.90 99.99 0.00
Urval 2 19.40 0.90 99.99
Höstterminen år 2016 hade Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion vid Högskolan Väst antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 140 personer till Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion vid Högskolan Väst varav 14 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 15 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 9 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 11.46 0.55 99.99 0.00
Urval 2 16.00 12.07 0.55
Höstterminen år 2015 hade Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 11.46 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 172 personer till Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion vid Högskolan Väst varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 17 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 14 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 18.00 0.70 0.00
Urval 2 13.10 12.75 0.85 99.99
För höstterminen år 2014 hade Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion vid Högskolan Väst antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 137 personer till Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion vid Högskolan Väst varav 12 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 20 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 17 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan