Antagningspoäng för Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling vid Högskolan Väst

Programkod: HV-97592

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.85 12.11 0.55 0.00
Urval 2 16.15 11.85 0.70 99.99
För höstterminen år 2016 hade Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.85 i urvalsgrupp BI, 12.11 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

44

Under HT2016 sökte 201 personer till Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling vid Högskolan Väst varav 27 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 42 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 38 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 13.40 0.60 0.00
Urval 2 16.30 13.40 0.60
För höstterminen år 2015 hade Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 13.40 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 200 personer till Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling vid Högskolan Väst varav 17 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 20 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 12 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan