Antagningspoäng för Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktuveckling vid Högskolan Väst

Programkod: HV-92444

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 15.40 0.85
Urval 2 12.30 13.01 0.85 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktuveckling på Högskolan Väst 13.30 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

178

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

41

Under HT2014 sökte 178 personer till Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktuveckling vid Högskolan Väst varav 18 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 40 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 35 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan