Antagningspoäng för Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst

Programkod: HV-93219

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.55 13.50 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst antagningspoängen 12.55 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2020 sökte 342 personer till Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst varav 87 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 100 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 103 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.25 14.26 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.25 i urvalsgrupp BI, 14.26 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 323 personer till Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst varav 84 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 86 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 90 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 12.85 0.40 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 12.85 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

341

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2018 sökte 341 personer till Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst varav 94 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 84 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 84 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.14 14.48 0.75 4.00
Urval 2 12.87 12.71 0.35
För höstterminen år 2017 hade Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst antagningspoängen 14.14 i urvalsgrupp BI, 14.48 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

439

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2017 sökte 439 personer till Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst varav 111 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 78 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 78 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 14.54 0.85 4.00
Urval 2 13.19 13.38 0.60 2.00
För höstterminen år 2016 hade Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 14.54 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

447

Antagna urval 1

71

Antagna urval 2

71

Under HT2016 sökte 447 personer till Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst varav 123 i första hand. Totalt antogs 71 personer i det första urvalet varav 61 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 60 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.68 0.95 3.00
Urval 2 14.17 14.74 0.90 3.00
För höstterminen år 2015 hade Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

542

Antagna urval 1

71

Antagna urval 2

71

Under HT2015 sökte 542 personer till Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst varav 136 i första hand. Totalt antogs 71 personer i det första urvalet varav 66 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 69 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.54 1.05 4.00
Urval 2 14.80 14.90 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

577

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

63

Under HT2014 sökte 577 personer till Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst varav 202 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 57 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 58 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan