Antagningspoäng för Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa vid Högskolan Väst

Programkod: HV-92240

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.25 17.92 0.60 0.00 0.00
Urval 2 17.40 16.41 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.25 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

646

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

37

Under HT2020 sökte 646 personer till Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa vid Högskolan Väst varav 60 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 5 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 4 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.72 16.65 0.60 0.00 4.00
Urval 2 16.24 16.30 0.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.72 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

474

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 474 personer till Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa vid Högskolan Väst varav 33 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 9 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 10 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.78 0.75 0.00 3.50
Urval 2 17.38 16.67 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.78 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

641

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 641 personer till Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa vid Högskolan Väst varav 48 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 17.75 0.80 4.00
Urval 2 17.05 16.35 0.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

715

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 715 personer till Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa vid Högskolan Väst varav 46 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 5 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.70 0.90 0.00
Urval 2 17.90 17.37 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

781

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 781 personer till Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa vid Högskolan Väst varav 62 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan