Antagningspoäng för Programmet för Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst

Programkod: HV-93658

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 16.29 0.60 0.00 3.50
Urval 2 16.60 15.63 0.45 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Programmet för Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

668

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 668 personer till Programmet för Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst varav 116 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 3 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 3 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan