Antagningspoäng för Socialpedagogiska programmet, Trollhättan vid Högskolan Väst

Programkod: HV-93406

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.51 1.00 4.00
Urval 2 18.50 18.10 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socialpedagogiska programmet, Trollhättan vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.51 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1405

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 1405 personer till Socialpedagogiska programmet, Trollhättan vid Högskolan Väst varav 435 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 17 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 12 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan