Antagningspoäng för Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst

Programkod: HV-98584

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.44 17.48 0.70 0.00 3.00
Urval 2 16.80 16.49 0.55 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.44 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

558

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 558 personer till Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst varav 106 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 6 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 4 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.79 0.70 0.00 4.00
Urval 2 16.30 17.14 0.60 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.79 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

670

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 670 personer till Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst varav 90 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 9 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 7 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 16.91 0.80 4.00
Urval 2 16.53 16.32 0.65 3.00
För höstterminen år 2017 hade Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 16.91 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

805

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under HT2017 sökte 805 personer till Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst varav 119 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 6 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 8 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.97 0.80 4.00
Urval 2 17.10 17.30 0.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.97 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

809

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under HT2016 sökte 809 personer till Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst varav 132 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 6 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 4 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.71 0.85 4.00
Urval 2 17.76 16.78 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.71 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1049

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 1049 personer till Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst varav 164 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 5 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 7 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.40 0.85 0.00
Urval 2 17.50 17.17 0.70 3.00
För höstterminen år 2014 hade Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

913

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 913 personer till Socialpsykiatrisk vård vid Högskolan Väst varav 172 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 8 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 7 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan