Antagningspoäng för Tekniskt basår, 40 veckor vid Högskolan Väst

Programkod: HV-99151

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.20 0.90 3.50
Urval 2 14.40 13.30 0.85 3.50
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt basår, 40 veckor vid Högskolan Väst antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

577

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 577 personer till Tekniskt basår, 40 veckor vid Högskolan Väst varav 80 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 52 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 54 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.80 0.80 4.00
Urval 2 14.16 14.00 0.65 4.00
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt basår, 40 veckor vid Högskolan Väst antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

523

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 523 personer till Tekniskt basår, 40 veckor vid Högskolan Väst varav 68 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 49 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 53 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan