Antagningspoäng för Tekniskt basår, 40 veckor, Industriell ekonomi vid Högskolan Väst

Programkod: HV-90138

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 11.92 0.75 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår, 40 veckor, Industriell ekonomi vid Högskolan Väst antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 11.92 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

176

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 176 personer till Tekniskt basår, 40 veckor, Industriell ekonomi vid Högskolan Väst varav 13 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 18 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 18 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.60 0.80 0.00
Urval 2 15.63 12.55 0.70
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår, 40 veckor, Industriell ekonomi vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 216 personer till Tekniskt basår, 40 veckor, Industriell ekonomi vid Högskolan Väst varav 20 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 15 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 15 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan