Antagningspoäng för Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion vid Högskolan Väst

Programkod: HV-98028

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 13.16 0.70 0.00
Urval 2 16.48 13.16 0.60
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 13.16 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 137 personer till Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion vid Högskolan Väst varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan