Antagningspoäng för Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor vid Högskolan Väst

Programkod: HV-92132

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 13.30 0.35 0.00
Urval 2 13.00 11.11 0.15 99.99
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 13.30 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 90 personer till Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor vid Högskolan Väst varav 4 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 12 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 15 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 13.84 0.55 0.00
Urval 2 12.20 13.17 0.55 99.99
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 13.84 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 117 personer till Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor vid Högskolan Väst varav 6 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 17 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan