Antagningspoäng för Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft vid Högskolan Väst

Programkod: HV-92558

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.16 12.59 0.55
Urval 2 15.16 12.59
Under terminen HT2016 hade utbildningen Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft på Högskolan Väst 15.16 i urvalsgrupp BI, 12.59 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 21 personer till Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft vid Högskolan Väst varav 4 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan