Antagningspoäng för Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Industriell ekonomi vid Högskolan Väst

Programkod: HV-90698

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.44 0.70
Urval 2 12.29 15.44 0.35
Under terminen HT2016 hade utbildningen Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Industriell ekonomi på Högskolan Väst 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.44 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 45 personer till Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Industriell ekonomi vid Högskolan Väst varav 4 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan