Antagningspoäng för Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion vid Högskolan Väst

Programkod: HV-97832

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.40 0.35
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion på Högskolan Väst 12.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 26 personer till Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion vid Högskolan Väst varav 2 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan