Antagningspoäng för Webmaster vid Högskolan Väst

Programkod: HV-95978

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.23 17.59 0.65 0.00 4.00
Urval 2 15.70 15.50 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Webmaster vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.23 i urvalsgrupp BI, 17.59 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

773

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 773 personer till Webmaster vid Högskolan Väst varav 142 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 33 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 37 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.46 0.75 0.00 4.00
Urval 2 15.50 15.73 0.60 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Webmaster vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

734

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 734 personer till Webmaster vid Högskolan Väst varav 103 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 40 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 47 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.76 17.19 0.65 0.00 3.00
Urval 2 15.65 16.22 0.55 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Webmaster vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.76 i urvalsgrupp BI, 17.19 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

819

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2018 sökte 819 personer till Webmaster vid Högskolan Väst varav 139 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 52 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 56 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan