Antagningspoäng för 3D-teknik vid Jönköping University

Programkod: HJ-52502

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.67 12.85 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade 3D-teknik vid Jönköping University antagningspoängen 12.67 i urvalsgrupp BI, 12.85 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

43

Under HT2020 sökte 172 personer till 3D-teknik vid Jönköping University varav 49 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 38 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 31 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.91 11.90 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade 3D-teknik vid Jönköping University antagningspoängen 11.91 i urvalsgrupp BI, 11.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

39

Under HT2019 sökte 153 personer till 3D-teknik vid Jönköping University varav 39 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 32 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 26 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.76 14.12 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade 3D-teknik vid Jönköping University antagningspoängen 13.76 i urvalsgrupp BI, 14.12 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 173 personer till 3D-teknik vid Jönköping University varav 43 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 30 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping