Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Eng) vid Jönköping University

Programkod: HJ-52259

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Eng) vid Jönköping University antagningspoängen 11.60 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

21

Under HT2019 sökte 116 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Eng) vid Jönköping University varav 28 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 13 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 11 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping