Antagningspoäng för Arbetsterapeutprogrammet vid Jönköping University

Programkod: HJ-52344

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 15.73 0.00 0.00 4.00
Urval 2 15.36 14.90 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

479

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 479 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Jönköping University varav 84 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 6 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 4 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.19 15.39 0.00 0.00 3.00
Urval 2 14.35 15.00 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 16.19 i urvalsgrupp BI, 15.39 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

425

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 425 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Jönköping University varav 86 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 6 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 6 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.42 15.15 0.00 0.00 3.00
Urval 2 12.71 14.37 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 15.42 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

555

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 555 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Jönköping University varav 88 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 14 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping