Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Jönköping University

Programkod: HJ-52340

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.52 14.15 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Jönköping University antagningspoängen 14.52 i urvalsgrupp BI, 14.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 209 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Jönköping University varav 27 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.84 12.65 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Jönköping University antagningspoängen 13.84 i urvalsgrupp BI, 12.65 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2019 sökte 180 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Jönköping University varav 27 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 4 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 5 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.08 11.97 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Jönköping University antagningspoängen 13.08 i urvalsgrupp BI, 11.97 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 210 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Jönköping University varav 18 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 12 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.69 14.43 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Jönköping University antagningspoängen 14.69 i urvalsgrupp BI, 14.43 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

219

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

36

Under HT2017 sökte 219 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Jönköping University varav 26 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 10 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 16.29 0.65 0.00
Urval 2 11.79 14.12 0.25 3.00
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Jönköping University antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

280

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2016 sökte 280 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Jönköping University varav 20 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 11 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 11 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping