Antagningspoäng för Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University

Programkod: HJ-52210

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.35 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.57 15.04 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

563

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 563 personer till Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University varav 127 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 36 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 33 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 15.19 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.57 15.19 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 15.19 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

519

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

79

Under HT2019 sökte 519 personer till Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University varav 94 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 41 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 79 personer varav 43 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 16.30 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.30 16.30 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

619

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

68

Under HT2018 sökte 619 personer till Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University varav 109 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 35 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 38 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 15.12 0.00
Urval 2 17.71 15.12
För höstterminen år 2017 hade Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 15.12 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

633

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 633 personer till Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University varav 122 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 50 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 44 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping