Antagningspoäng för Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköping University

Programkod: HJ-52211

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköping University antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 276 personer till Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköping University varav 50 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 51 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 40 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköping University antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

335

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

68

Under HT2018 sökte 335 personer till Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköping University varav 65 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 50 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 50 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköping University antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

345

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 345 personer till Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköping University varav 64 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 60 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 55 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping