Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet vid Jönköping University

Programkod: HJ-52036

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 17.55 0.00 0.00 4.00
Urval 2 18.05 17.10 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Civilekonomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1905

Antagna urval 1

161

Antagna urval 2

161

Under HT2020 sökte 1905 personer till Civilekonomprogrammet vid Jönköping University varav 244 i första hand. Totalt antogs 161 personer i det första urvalet varav 87 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 161 personer varav 93 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 17.50 0.00 0.00 4.00
Urval 2 17.40 17.50 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Civilekonomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1680

Antagna urval 1

161

Antagna urval 2

161

Under HT2019 sökte 1680 personer till Civilekonomprogrammet vid Jönköping University varav 242 i första hand. Totalt antogs 161 personer i det första urvalet varav 82 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 161 personer varav 89 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 18.33 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.28 18.30 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilekonomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.33 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2168

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 2168 personer till Civilekonomprogrammet vid Jönköping University varav 261 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 50 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 53 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 17.95 0.00
Urval 2 18.65 17.85
För höstterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2443

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

96

Under HT2017 sökte 2443 personer till Civilekonomprogrammet vid Jönköping University varav 278 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 59 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 96 personer varav 53 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.04 18.80 0.00
Urval 2 18.56 18.45 3.50
För höstterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 19.04 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2816

Antagna urval 1

148

Antagna urval 2

140

Under HT2016 sökte 2816 personer till Civilekonomprogrammet vid Jönköping University varav 316 i första hand. Totalt antogs 148 personer i det första urvalet varav 75 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 82 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping