Antagningspoäng för Datateknik: Inbyggda system vid Jönköping University

Programkod: HJ-52206

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 13.92 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.01 13.17 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Datateknik: Inbyggda system vid Jönköping University antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 13.92 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

297

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

47

Under HT2020 sökte 297 personer till Datateknik: Inbyggda system vid Jönköping University varav 55 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 50 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 43 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 13.17 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.71 13.17 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Datateknik: Inbyggda system vid Jönköping University antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 13.17 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

48

Under HT2019 sökte 260 personer till Datateknik: Inbyggda system vid Jönköping University varav 54 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 44 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 46 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Datateknik: Inbyggda system vid Jönköping University antagningspoängen 13.79 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

43

Under HT2018 sökte 269 personer till Datateknik: Inbyggda system vid Jönköping University varav 43 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 40 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 39 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping