Antagningspoäng för Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Jönköping University

Programkod: HJ-52202

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 13.90 0.00 0.00 0.00
Urval 2 13.40 13.77 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Jönköping University antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

349

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

67

Under HT2020 sökte 349 personer till Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Jönköping University varav 76 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 69 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 60 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.54 12.29 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Jönköping University antagningspoängen 14.54 i urvalsgrupp BI, 12.29 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

344

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

58

Under HT2019 sökte 344 personer till Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Jönköping University varav 67 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 53 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 49 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.97 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Jönköping University antagningspoängen 13.97 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

320

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

63

Under HT2018 sökte 320 personer till Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Jönköping University varav 76 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 58 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 58 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.02 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Jönköping University antagningspoängen 11.02 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

78

Under HT2017 sökte 342 personer till Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Jönköping University varav 68 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 89 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 75 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping