Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet vid Jönköping University

Programkod: HJ-52254

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.71 12.84 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Förskollärarprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 12.71 i urvalsgrupp BI, 12.84 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

437

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

118

Under HT2019 sökte 437 personer till Förskollärarprogrammet vid Jönköping University varav 136 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 5 var män och 135 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 118 personer varav 6 var män och 112 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 13.45 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 13.45 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

573

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under HT2018 sökte 573 personer till Förskollärarprogrammet vid Jönköping University varav 164 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 14 var män och 126 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 10 var män och 119 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.64 13.83 3.00
Urval 2 11.85 11.90 3.00
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 14.64 i urvalsgrupp BI, 13.83 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

767

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

130

Under HT2017 sökte 767 personer till Förskollärarprogrammet vid Jönköping University varav 230 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 8 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 5 var män och 125 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping