Antagningspoäng för Human Resources med inriktning mot företagsekonomi vid Jönköping University

Programkod: HJ-52249

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 16.60 0.00 0.00 4.00
Urval 2 18.43 16.47 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Human Resources med inriktning mot företagsekonomi vid Jönköping University antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

703

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 703 personer till Human Resources med inriktning mot företagsekonomi vid Jönköping University varav 139 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.27 17.60 0.00 0.00 4.00
Urval 2 18.01 17.60 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Human Resources med inriktning mot företagsekonomi vid Jönköping University antagningspoängen 18.27 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

637

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 637 personer till Human Resources med inriktning mot företagsekonomi vid Jönköping University varav 113 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 4 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.18 16.65 0.00 0.00 4.00
Urval 2 17.80 17.20 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Human Resources med inriktning mot företagsekonomi vid Jönköping University antagningspoängen 18.18 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

808

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 808 personer till Human Resources med inriktning mot företagsekonomi vid Jönköping University varav 131 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.05 0.00
Urval 2 17.86 16.76
För höstterminen år 2017 hade Human Resources med inriktning mot företagsekonomi vid Jönköping University antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

783

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

33

Under HT2017 sökte 783 personer till Human Resources med inriktning mot företagsekonomi vid Jönköping University varav 113 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 11 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 10 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 16.74 0.00
Urval 2 18.33 16.35
För höstterminen år 2016 hade Human Resources med inriktning mot företagsekonomi vid Jönköping University antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 16.74 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

802

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 802 personer till Human Resources med inriktning mot företagsekonomi vid Jönköping University varav 147 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 9 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping