Antagningspoäng för Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning vid Jönköping University

Programkod: HJ-52201

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 12.71 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning vid Jönköping University antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 12.71 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 352 personer till Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning vid Jönköping University varav 71 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 47 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 48 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 13.85 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning vid Jönköping University antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 13.85 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

386

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

72

Under HT2018 sökte 386 personer till Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning vid Jönköping University varav 76 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 44 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 38 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.71 15.68 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning vid Jönköping University antagningspoängen 15.71 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

482

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 482 personer till Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning vid Jönköping University varav 81 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 47 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 44 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping