Antagningspoäng för Industriell organisation och ekonomi: Sustainable Supply Chain Management vid Jönköping University

Programkod: HJ-52191

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.55 14.17 99.99
Urval 2 13.55 14.17 99.99
Höstterminen år 2016 hade Industriell organisation och ekonomi: Sustainable Supply Chain Management vid Jönköping University antagningspoängen 13.55 i urvalsgrupp BI, 14.17 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

29

Under HT2016 sökte 203 personer till Industriell organisation och ekonomi: Sustainable Supply Chain Management vid Jönköping University varav 12 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 29 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 20 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping