Antagningspoäng för Informatik: Grafisk design och webbutveckling vid Jönköping University

Programkod: HJ-52192

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.04 0.00
Urval 2 17.20 18.04 3.50
För höstterminen år 2016 hade Informatik: Grafisk design och webbutveckling vid Jönköping University antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

978

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 978 personer till Informatik: Grafisk design och webbutveckling vid Jönköping University varav 179 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 21 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping