Antagningspoäng för Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Jönköping University

Programkod: HJ-52247

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 14.84 0.00 0.00 3.00
Urval 2 15.17 13.23 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Jönköping University antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 14.84 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

400

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 400 personer till Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Jönköping University varav 71 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 16 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 15 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.48 14.44 0.00 0.00 3.00
Urval 2 14.00 14.02 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Jönköping University antagningspoängen 16.48 i urvalsgrupp BI, 14.44 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

408

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 408 personer till Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Jönköping University varav 78 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 9 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 11 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 15.80 0.00 0.00 3.50
Urval 2 14.42 14.29 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Jönköping University antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

434

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 434 personer till Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Jönköping University varav 73 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 21 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 13 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 15.80 4.00
Urval 2 16.01 15.48 4.00
För höstterminen år 2017 hade Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Jönköping University antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 517 personer till Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Jönköping University varav 94 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 15 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 10 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 17.11 4.00
Urval 2 17.55 17.07 4.00
För höstterminen år 2016 hade Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Jönköping University antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 17.11 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

611

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 611 personer till Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Jönköping University varav 103 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 10 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping