Antagningspoäng för IT-infrastruktur och nätverksdesign vid Jönköping University

Programkod: HJ-52207

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 14.41 0.00 0.00 3.00
Urval 2 14.76 13.35 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade IT-infrastruktur och nätverksdesign vid Jönköping University antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 14.41 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

380

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

43

Under HT2020 sökte 380 personer till IT-infrastruktur och nätverksdesign vid Jönköping University varav 75 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 39 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 37 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 14.39 0.00 0.00 3.50
Urval 2 14.55 13.41 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade IT-infrastruktur och nätverksdesign vid Jönköping University antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 14.39 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 342 personer till IT-infrastruktur och nätverksdesign vid Jönköping University varav 91 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 48 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 46 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 15.10 0.00 0.00 3.50
Urval 2 14.90 14.15 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade IT-infrastruktur och nätverksdesign vid Jönköping University antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

401

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 401 personer till IT-infrastruktur och nätverksdesign vid Jönköping University varav 79 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 33 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 31 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 14.95 3.00
Urval 2 15.20 14.24
För höstterminen år 2017 hade IT-infrastruktur och nätverksdesign vid Jönköping University antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

417

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 417 personer till IT-infrastruktur och nätverksdesign vid Jönköping University varav 95 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 46 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 38 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping