Antagningspoäng för Ljusdesign vid Jönköping University

Programkod: HJ-52204

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.16 13.30 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ljusdesign vid Jönköping University antagningspoängen 14.16 i urvalsgrupp BI, 13.30 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 214 personer till Ljusdesign vid Jönköping University varav 47 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 27 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 13.80 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ljusdesign vid Jönköping University antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 13.80 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 234 personer till Ljusdesign vid Jönköping University varav 47 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 19 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 24 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.26 13.51 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ljusdesign vid Jönköping University antagningspoängen 15.26 i urvalsgrupp BI, 13.51 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 240 personer till Ljusdesign vid Jönköping University varav 52 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.71 14.20 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ljusdesign vid Jönköping University antagningspoängen 13.71 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

49

Under HT2017 sökte 240 personer till Ljusdesign vid Jönköping University varav 40 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 28 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 30 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping