Antagningspoäng för Maskinteknik: Industriell ekonomi och produktionsledning vid Jönköping University

Programkod: HJ-52208

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.09 12.33 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Maskinteknik: Industriell ekonomi och produktionsledning vid Jönköping University antagningspoängen 16.09 i urvalsgrupp BI, 12.33 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

43

Under HT2018 sökte 216 personer till Maskinteknik: Industriell ekonomi och produktionsledning vid Jönköping University varav 38 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 34 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 33 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping