Antagningspoäng för Maskinteknik: Produktutveckling och design vid Jönköping University

Programkod: HJ-52209

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Maskinteknik: Produktutveckling och design vid Jönköping University antagningspoängen 12.58 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

338

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

59

Under HT2020 sökte 338 personer till Maskinteknik: Produktutveckling och design vid Jönköping University varav 54 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 58 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 45 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.61 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Maskinteknik: Produktutveckling och design vid Jönköping University antagningspoängen 14.61 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

302

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

64

Under HT2019 sökte 302 personer till Maskinteknik: Produktutveckling och design vid Jönköping University varav 43 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 54 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 64 personer varav 50 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 14.70 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Maskinteknik: Produktutveckling och design vid Jönköping University antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

52

Under HT2018 sökte 348 personer till Maskinteknik: Produktutveckling och design vid Jönköping University varav 59 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 42 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 34 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping