Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Global Communication vid Jönköping University

Programkod: HJ-52518

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.34 15.05 0.00 0.00 3.00
Urval 2 16.98 14.54 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Global Communication vid Jönköping University antagningspoängen 17.34 i urvalsgrupp BI, 15.05 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 339 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Global Communication vid Jönköping University varav 41 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 5 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 2 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping