Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Marknadskommunikation vid Jönköping University

Programkod: HJ-52519

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.58 17.75 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.02 17.16 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Marknadskommunikation vid Jönköping University antagningspoängen 18.58 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

640

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 640 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Marknadskommunikation vid Jönköping University varav 84 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 7 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 4 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping