Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Medieproduktion vid Jönköping University

Programkod: HJ-52520

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 16.25 0.00 0.00 3.00
Urval 2 16.90 16.25 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Medieproduktion vid Jönköping University antagningspoängen 17.86 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

440

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 440 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Medieproduktion vid Jönköping University varav 57 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping